Onderzoek Canon en Tijdschrift Controlling: Financiële afdeling profiteert nog te weinig van automatisering processen

Den Bosch, 20 november 2014 - Meer dan de helft van de organisaties benut de kansen van digitalisering en automatisering van de financiële afdeling onvoldoende. Dat blijkt uit een onderzoek van Canon in samenwerking met Tijdschrift Controlling. Zo is veel tijdwinst te behalen, kunnen organisaties substantieel op kosten besparen, de efficiency en klantgerichtheid vergroten en blijft er voor financials meer tijd over om te focussen op de business. Volgens André de Waal, academisch directeur van HPO Center en specialist op het gebied van High Performance Organizations, speelt in veel organisaties IT echter nog een ondergeschikte rol.

Digitaliseren niet hetzelfde als automatiseren
Canon heeft samen met Tijdschrift Controlling onderzocht hoe het staat met de mate van automatisering van processen op de financiële afdeling en de tijdswinst die organisaties daarmee boeken. Het onderzoek is uitgevoerd onder 96 respondenten die een hoge functie vervullen op tactisch of strategisch niveau op de financiële afdeling binnen hun organisatie. Bij de processen die worden geautomatiseerd, springen de inkomende en uitgaande facturen er het meest uit. Ruim de helft van de organisaties heeft deze processen (deels) geautomatiseerd. Toch heeft maar liefst 40 procent van de organisaties nog niets ondernomen om het inkomende factuurproces te optimaliseren. En 33 procent verricht het uitgaande factuurproces nog steeds volledig handmatig. Van de organisaties die zeggen wel te hebben geautomatiseerd, is er een groot aantal dat hun proces (deels) heeft geautomatiseerd. Bij minder dan de helft van de organisaties die het proces van inkomende facturen te hebben geautomatiseerd, worden facturen automatisch gematcht en opgevoerd in achterliggende systemen. In nog geen 10 procent van de gevallen gebeurt de verzending van uitgaande facturen automatisch. Documenten worden in veel gevallen gedigitaliseerd, maar daarmee is een proces nog niet geautomatiseerd. Er valt daarom nog veel winst te boeken; zowel bij organisaties die al deels geautomatiseerd werken als ook bij organisaties die nog helemaal geen stappen hebben ondernomen.

De onderzoeksresultaten zijn verwerkt in een white paper. Daarin wordt geschetst hoe digitalisering en automatisering naast tijdswinst en de daaruit ontstane financiële voordelen, ook positieve resultaten kunnen opleveren voor andere processen dan factuurverwerking en productie: van purchase-to-pay tot contractmanagement en orderverwerking. Een exemplaar van het white paper kan worden gedownload via: www.canon.nl/automatiseringbinnenfinance

spacer
					image
Persberichten
Corporate Nieuws
Business Solutions Nieuws
Consumenten Nieuws
Canon Inc. Nieuws
Informatie
Persinformatie
Afbeeldingenbibliotheek
Actuele Feeds
Consumer Imaging News
Business Imaging News
Corporate News