Nederlandse bedrijven blijven investeren in IT om efficiënter te kunnen werken

AMSTELVEEN, 9 december 2009 - Nederlandse bedrijven blijven geld uitgeven aan IT, onder andere voor het realiseren van een hogere productiviteit en een betere efficiëntie. In deze economisch moeilijke tijden zegt gemiddeld tachtig procent van de Nederlandse bedrijven investeringen in IT te handhaven of zelfs te verhogen. Hiervan geeft een kleine twintig procent aan te investeren in IT om de efficiëntie van de eigen organisatie verder te verhogen. Dat blijkt uit een onderzoek van Canon - internationaal marktleider in Imaging Solutions - waarin de keuzes centraal staan die Europese bedrijven maken nu de eerste tekenen van economisch herstel zichtbaar worden. Hoewel Nederland langzaam opkrabbelt uit de recessie geeft 1 op de 3 bedrijven aan onvoldoende te zijn voorbereid om 2010 goed door te komen.

e-Copy

30 procent van de Nederlandse ondernemers erkent dat zij gedurende de economische crisis te veel de waan van de dag gevolgd hebben in plaats van vooruit te kijken. Bovendien zegt ruim een kwart dat het management onvoldoende maatregelen treft om de organisatie klaar te stomen voor de periode na de crisis. Zo zou het de bedrijfstop aan ervaring ontbreken om de onderneming goed voor te bereiden op de komende 12 maanden.

Blijvend investeren in informatietechnologie
Sinds het uitbreken van de crisis concentreert een meerderheid van de bedrijven zich op een overlevingstrategie met een focus op een betere productiviteit en efficiency. Om dit te bereiken, houden 2 op de 3 bedrijven de hand op de knip en nemen zij hun uitgavenpatroon kritisch onder de loep. Bovendien let 58 procent scherper op de kosten en snijdt bijna de helft in het personeelsbestand. Nederlandse bedrijven gaan er echter relatief minder vaak toe over investeringen in IT op een lager pitje te zetten. Op Europees niveau geeft meer dan een kwart van de bedrijven aan dat de crisis aanleiding is om te bezuinigen op IT. In Nederland geldt dit voor slechts 17 procent. Als er geïnvesteerd wordt, vindt de helft van de Nederlandse bedrijven het belangrijk dat IT-oplossingen toekomstbestendig zijn. Bovendien moet IT gebruiksvriendelijk en goed beveiligd zijn, weinig onderhoud vergen en eenvoudig kunnen worden geïntegreerd in de bestaande IT-infrastructuur.


In het onderzoek werd ondernemers eveneens gevraagd vooruit te kijken, ervan uitgaande dat de economische verbeteringen die we nu zien stand houden. Hoogste prioriteit voor 2010 blijft dan het scherp in de gaten houden van bedrijfsprocessen en mogelijke efficiëntieverbeteringen. Tweede prioriteit is het investeren in klanttevredenheid, gevolgd door het aannemen van personeel en het verhogen van het opleidingsbudget. “Uit het onderzoek blijkt dat veel organisaties zich realiseren dat het verbeteren van interne processen om de productiviteit van medewerkers te verhogen erg belangrijk is. Nederlandse bedrijven zijn zich er relatief sterker van bewust dat eenvoudige kostenbesparende IT-oplossingen hieraan een waardevolle bijdrage kunnen leveren”, aldus Martin Trampe, Managing Director van Canon Nederland. “Zo blijkt dat er een grote behoefte is aan IT waarmee medewerkers efficiënter kunnen werken en die een substantiële bijdrage levert aan kostenreducties.

 

spacer
					image
Informatie
Persinformatie
Afbeeldingenbibliotheek
Persberichten
Corporate Nieuws
Business Solutions Nieuws
Consumenten Nieuws
Canon Inc. Nieuws