IT-manager is te veel tijd kwijt aan dagelijkse operatie om rol op strategisch niveau te kunnen vervullen

‘s -Hertogenbosch, 24 juni 2016 - De IT-manager heeft niet alleen de leiding over de IT-afdeling, maar treedt ook steeds vaker op als sparringpartner van de bedrijfstop. Toch slaagt nog niet elke IT-manager erin deze nieuwe rol optimaal te vervullen. De focus is nog te veel gericht op de dagelijkse operatie, waardoor onvoldoende tijd overblijft om zich in een adviserende rol te richten op de business. De IT-manager is voortdurend op zoek naar de juiste oplossingen om minder tijd kwijt te zijn aan beheertaken, zodat er meer aandacht kan worden besteed aan strategie en initiatieven vanuit de business. Dit concludeert Canon naar aanleiding van diepte-interviews waarin IT-managers* uit verschillende sectoren aan het woord komen, over de uitdagingen waarmee de IT-manager mee te maken heeft.

Hoe vertaalt een ambitieuze IT’er de wensen van de business naar IT-functionaliteiten met als doel processen te optimaliseren en te verbeteren? Welke uitdagingen komt hij tegen en welk effect heeft dit op zijn rol? Uit het onderzoek komt een beeld naar voren van de grootste uitdagingen en nieuwe kansen die de IT-manager tegenkomt.

“Voor ons is het belangrijk om te weten wat de IT-manager drijft om hem zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen. We zien dat de IT-manager steeds meer een proactieve rol neemt en de bedrijfstop adviseert over IT-oplossingen die zorgen voor een efficiënt verloop van werkprocessen. Om zijn rol als adviseur goed te kunnen vervullen, heeft de IT-manager een helikoptervisie nodig. Hij moet in staat zijn om letterlijk boven de dagelijkse operatie uit te stijgen om te weten wat er speelt en de behoeften van interne klanten te kunnen identificeren”, zegt Paul van der Stroom, Marketing Program Manager van Canon Nederland. “Daar heeft hij dan wel de tijd en ruimte voor nodig. Door de IT-manager te ontlasten als het gaat om beheertaken en hem te helpen processen te standaardiseren, biedt Canon hierdoor de mogelijkheid om regelmatig aan tafel te zitten met andere afdelingen om IT-behoeften van de toekomst te identificeren en te verwezenlijken.”

Top 4 IT-uitdagingen
Uit de diepte-interviews is een top 4 uitdagingen naar voren gekomen, waar de IT-manager mee te maken heeft:

1. Escalaties en falen technologie

Door het falen van technologie kunnen bedrijfsprocessen stil komen te liggen. De IT-manager moet 24/7 bereikbaar zijn om zulke problemen op te lossen. Veel IT’ers geven aan te veel tijd kwijt te zijn aan operationele activiteiten. Hierdoor hebben zij minder tijd om zich bezig te houden met strategische vraagstukken.

2. Leveranciers spreken vaak niet de taal van de business

Het is belangrijk voor de IT-manager om in zee te gaan met partners die de taal van de business spreken. Een leverancier moet kunnen meedenken en de business van het bedrijf begrijpen. Zo kan de leverancier een proactieve rol vervullen en fungeren als de ogen en oren van de IT-manager. Dit stelt de IT-manager in staat om technologische ontwikkelingen op de voet volgen.

3. Gebrek aan IT-kennis

Ook binnen de organisatie loopt de IT-manager vaak tegen obstakels aan. Zo leunt de business dikwijls zwaar op de kennis van de IT-afdeling. Dit maakt het lastig om IT-projecten over te dragen of intern te detacheren. Ook komt het voor dat de medewerkers toepassingen gebruiken die indruisen tegen het IT-beleid, zoals het delen van informatie via niet gestandaardiseerde oplossingen. Dit gaat ten koste van de controle, het overzicht en de beveiliging.

4. Doorlooptijden IT-projecten

Ten slotte zijn IT-managers van mening dat de lange doorlooptijden van IT-projecten een probleem vormen. Door de hoge werkdruk of trage besluitvorming komen projecten in de wachtrij te staan en blijven inefficiënte werkprocessen in stand. Ook door een te krap budget komen veel projecten niet van de grond. Bovendien hebben urgente projecten soms een lange implementatiefase. Zo kan het gebeuren dat tegen de tijd dat de implementatie een feit is, de oplossing alweer is verouderd.

De weg naar succes
Een IT-manager kan zijn kansen op succes vergroten als hij een goede afstemming heeft met de business over IT-projecten. “Goed functionerende en ingeregelde processen dragen bij aan een betere bedrijfsvoering. Het creëren van draagvlak aan de top én onder key users is essentieel. Het is belangrijk dat de IT-manager niet alleen weet wat er binnen de organisatie leeft, maar ook welke technologische innovaties hem in de toekomst kunnen helpen”, aldus Van der Stroom. “Voor een IT-manager is het belangrijk om met de juiste leverancier in zee te gaan en heldere afspraken vast te leggen in service level agreements. Dit stelt de IT-manager in staat om op een intelligente, beveiligde en schaalbare manier te automatiseren, waarbij het gebruikersgemak van de interne klant altijd centraal staat.”

*Diepte-interviews uitgevoerd door een extern bureau in opdracht van Canon Nederland onder 8 IT-managers uit verschillende bedrijfstakken

spacer
					image
Persberichten
Corporate Nieuws
Business Solutions Nieuws
Consumenten Nieuws
Canon Inc. Nieuws
Informatie
Persinformatie
Afbeeldingenbibliotheek
Actuele Feeds
Consumer Imaging News
Business Imaging News
Corporate News