Waarom is Canon Europa betrokken bij het WEEE Man-initiatief?

WEEE Man Structure RSA WEEE Man is een initiatief op het gebied van milieubewustzijn van RSA en Canon Europa. Canon Europa is zich bezig gaan houden met het WEEE Man-project om een beter beheer van afvalproducten en meer hergebruik te promoten en te bevorderen in onze gemeenschap van bedrijven en naar de klant toe.

In overeenstemming met de door de Britse regering voorgestelde implementatie van de WEEE-richtlijn in de Europese Unie vanaf januari 2006, is dit project bedoeld om de consument bewust te maken van de enorme afvalberg van elektrische apparaten in het Verenigd Koninkrijk en Europa, en te wijzen op de feitelijke bijdrage die het eigen huishoudelijke afval levert aan het grotere probleem.

Meer informatie over dit initiatief vindt u op: www.weeeman.org

spacer
					image
Reclame & sponsoring
Advertentiecampagnes
Sponsoring
Evenementen Beurzen
Sponsoractiviteiten
Voetbal
Fashion
Rode Kruis
WNF
WEEE Man
De Canon Foundation
Stichting World Press Photo
Golf
ICT Milieu