De Canon Foundation

Canon Fellows with their certificates at the Regional Fellow Meeting in Berlin, November 2008 De Canon Foundation werd in 1987 opgericht als stichting ter bevordering van de culturele en wetenschappelijke verstandhouding tussen Japan en Europa. Ieder jaar stelt de stichting fondsen beschikbaar aan een kleine groep postdoctorale studenten in Europa om voor een periode tot maximaal een jaar onderzoek te doen in Japan. Tegelijkertijd kunnen studenten uit Japan zich bezighouden met onderzoek in Europa. Dit biedt studenten de unieke mogelijkheid om kennis en ervaringen uit te wisselen en tegelijkertijd begrip te krijgen voor de culturen in deze twee regio’s.

Waar de stichting in eerste instantie tot doel had wetenschappelijk en technologisch onderzoek te bevorderen, richt deze zich nu ook op andere academische disciplines en culturele activiteiten.

Beurzen voor onderzoek gaan tegenwoordig naar uiteenlopende vakgebieden als moleculaire biologie en tuinarchitectuur maar bijvoorbeeld ook naar onderzoek in de automotive sector of naar de jachtgewoontes van bepaalde inheemse volksstammen. 

Bezoek de website van de Canon Foundation voor een verslag van reeds toegekende beurzen.  

Een beurs aanvragen
Beurzen moeten ieder jaar voor 15 september aangevraagd zijn. Aanvragen zijn welkom voor ieder mogelijk onderzoeksthema. Een kandidaat kan een aanvraag indienen tot maximaal tien jaar na afronding van zijn PhD of Master’s studie.

Beurzen worden toegekend voor een periode van minimaal drie maanden en maximaal één jaar. Medewerkers van commerciële, industriële, overheids- of professionele organisaties kunnen ook een aanvraag indienen.

Meer informatie en een aanvraagformulier zijn beschikbaar op de website van de stichting.

Lezingencyclus
Om meer begrip te creëren voor de relatie tussen Japan en Europa, organiseert de stichting ook een jaarlijkse lezingencyclus met sprekers uit de academische wereld, de overheid en professionele organisaties. Tijdens deze Canon lezingen wordt in een internationaal gezelschap over bepaalde onderwerpen gesproken. 

Geschiedenis van de stichting
De Canon Foundation is in 1987 op het Europese hoofdkantoor opgericht ter gelegenheid van de 50ste verjaardag van Canon wereldwijd en de dertigste verjaardag van Canon in Europa. De stichting ondersteunt Kyosei, de bedrijfsfilosofie van Canon die staat voor ‘samen leven en samen werken voor het algemeen belang’ en moedigt deelnemers aan deze filosofie te omarmen. 

Bezoek de website van de Canon Foundation voor meer informatie.

spacer
					image
Reclame & sponsoring
Advertentiecampagnes
Sponsoring
Evenementen Beurzen
Sponsoractiviteiten
Voetbal
WEEE Man
De Canon Foundation
Stichting World Press Photo
Golf