Milieutechnologie

Onze activiteiten op het gebied van milieubeheer zijn gebaseerd op onze bedrijfsfilosofie kyosei - samenleven en samenwerken in het algemeen belang - en vormen een integraal deel van ons managementsysteem.

We zijn van mening dat een maximaal efficiënte productie de kern vormt van milieubescherming bij de fabricage, zodat milieubehoud en economie samenhang krijgen.

Canon is dan ook bijzonder actief in het toepassen van milieubewuste technologieën die bijdragen aan een maatschappij en een economie die zichzelf in stand kunnen houden. Naast de aanschaf van een systeem voor milieubeheer dat voldoet aan de normen van ISO14000, hebben we LCA (Life Cycle Assessment) geïntroduceerd en ontwikkelen we proactief diverse recyclingtechnologieën. Verder hebben onze fabrieken het initiatief genomen tot verschillende acties op milieugebied, zoals maatregelen tegen de opwarming van de aarde, bevordering van het voorraadbeheer van chemische stoffen om gebruik en uitstoot te verminderen, vermindering van afvalstoffen en verspreiding van informatie over het milieu.


spacer
					image

Over Canon

Technologie van Canon
Optische technologie
Elektrofotografie (technologie)
Ultraprecisietechnologie
Productietechnologie
Softwaretechnologie
Technologie voor systeemintegratie
Bubble Jet-technologie
Apparatuurtechnologie
Informatie en telecommunicatie
Milieutechnologie
Technologie van de toekomst