Hartelijk dank

Canon werkt voortdurend aan verbetering van haar service. Uw stem is bijzonder waardevol in dit proces. We zouden het waarderen als u mee wilt doen aan ons online onderzoek en ons iets wilt vertellen over uw ervaring met de Canon Support site. Dit onderzoek duurt ongeveer 3~4 minuten.Ja, ik wil meedoen Topic

Nee, bedankt Topic

Niet meer weergeven

CanoScan 5600F

Zoek veelgestelde vragen

Afdrukken  Deze informatie afdrukken

CanoScan 5600F

CanoScan 5600F

ID veelgestelde vraag: 8200213700
Laatst gewijzigd: 08-jul-09


FAQ: ScanGear (scannerstuurprogramma) starten

Nuttige informatie:

Oplossing:


Met ScanGear (scannerstuurprogramma) kunt u bij het scannen van documenten afbeeldingscorrecties en kleuraanpassingen aanbrengen. ScanGear (scannerstuurprogramma) kan vanuit MP Navigator EX of een toepassing worden gestart.
Ga als volgt te werk om ScanGear (scannerstuurprogramma) te starten.


NOTE
Het onderstaande wordt uitgelegd aan de hand van de procedure voor Windows Vista.

Starten vanuit MP Navigator EX

  • Scherm Navigatiemodus (Navigation Mode)

Volg deze stappen om ScanGear (scannerstuurprogramma) te starten vanuit het scherm voor de navigatiemodus (Navigation Mode) van MP Navigator EX.

1. Start MP Navigator EX en open het venster voor de navigatiemodus (Navigation Mode).


REFERENCE
MP Navigator EX starten
U kunt ook op het menu Start klikken en vervolgens op (Alle) Programma's) ((All) Programs) > Canon-hulpprogramma's (Canon Utilities) > MP Navigator EX 2.0 > MP Navigator EX 2.0.

2. Wijs Scan/Import. (Scan/Import) aan en klik op Foto's/documenten (plaat) (Photos/Documents (Platen)).
Het venster Scan/Import. (Scan/Import) wordt geopend.

3. Schakel het selectievakje Het scannerstuurprogramma gebruiken (Use the scanner driver) in en klik op Scannerstuurprogramma openen (Open Scanner Driver).

Het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt weergegeven.

  • Scherm voor modus eenmaal klikken (One-click Mode)

Volg deze stappen om ScanGear (scannerstuurprogramma) te starten vanuit het scherm voor de modus eenmaal klikken (One-click Mode) van MP Navigator EX.

1. Start MP Navigator EX en open het scherm voor de modus eenmaal klikken (One-click Mode).


REFERENCE
MP Navigator EX starten
U kunt ook op het menu Start klikken en vervolgens op (Alle) Programma's) ((All) Programs) > Canon-hulpprogramma's (Canon Utilities) > MP Navigator EX 2.0 > MP Navigator EX 2.0.

2. Klik op het bijbehorende pictogram.
Het bijbehorende dialoogvenster wordt geopend.

3. Schakel het selectievakje Het scannerstuurprogramma gebruiken (Use the scanner Driver) in bij Scan-instellingen (Scan Settings) en klik op Scannen (Scan).

Het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt weergegeven.


IMPORTANT
Het scannerstuurprogramma gebruiken (Use the scanner driver) wordt niet weergegeven in het dialoogvenster PDF.

Starten vanuit een toepassing

Ga (bijvoorbeeld) als volgt te werk om ScanGear (scannerstuurprogramma) te starten vanuit een toepassing.
De procedure varieert, afhankelijk van de toepassing.Raadpleeg de handleiding van de toepassing voor meer informatie

1. Start de toepassing.

2. Selecteer Bron selecteren (Select source) in het menu Bestand (File) van de toepassing en selecteer het apparaat.

3. Selecteer de opdracht voor het scannen van een document (bijvoorbeeld Scan/Import. (Scan/Import) of Beeld inlezen (Acquire image)) enz.
Het scherm van ScanGear (scannerstuurprogramma) wordt weergegeven.

Klik hier om alle desbetreffende modellen te zienKlik hier om de lijst met modellen waarop dit van toepassing is te sluiten

Hebt u in dit artikel het antwoord op uw vraag gevonden?