Hartelijk dank

Canon werkt voortdurend aan verbetering van haar service. Uw stem is bijzonder waardevol in dit proces. We zouden het waarderen als u mee wilt doen aan ons online onderzoek en ons iets wilt vertellen over uw ervaring met de Canon Support site. Dit onderzoek duurt ongeveer 3~4 minuten.Ja, ik wil meedoen Topic

Nee, bedankt Topic

Niet meer weergeven

PIXMA MP540

Zoek veelgestelde vragen

Afdrukken  Deze informatie afdrukken

PIXMA MP540

PIXMA MP540

ID veelgestelde vraag: 8200256400
Laatst gewijzigd: 11-mrt-11


FAQ: Er wordt een foutbericht weergegeven op het LCD-scherm

Details:


Als er een foutbericht wordt weergegeven op het LCD-scherm, voert u de bijbehorende actie uit die hieronder wordt beschreven.

Nuttige informatie:

Oplossing:


De volgende inkt is wellicht op. U kunt het beste de inkttank vervangen. U041

Als het lampje op de inkttank knippert, is de inkt wellicht op.
U kunt het beste de inkttank vervangen.
Als de printer bezig is met een afdruktaak en u wilt doorgaan met afdrukken, drukt u op de knop [OK]terwijl de inkttank is geïnstalleerd. U kunt hierdoor toch afdrukken. Aanbevolen wordt de inkttank na het afdrukken te vervangen. Als u de printer blijft gebruiken wanneer de inkttank leeg is, kan de printer beschadigd raken.
-> [ Vervangingsprocedure ]


NOTE
Zie [ De inktstatus controleren ] als er meerdere inktlampjes rood knipperen en controleer de status van elke inkttank.

De printkop is niet geïnstalleerd. Installeer de printkop. U051/ Het type printkop is onjuist. Installeer de juiste printkop. U052

Volg de aanwijzingen in de Eenvoudige installatie-instructies voor het installeren van de printkop.
Als de printkop reeds is geïnstalleerd, verwijdert u de printkop en installeert u deze opnieuw.
Indien de fout zich blijft voordoen, is de printkop mogelijk beschadigd. Neem contact op met de helpdesk van Canon.

Sommige inkttanks zijn niet op de juiste plaats geïnstalleerd U072/ Er is meer dan een inkttank met de volgende kleur geïnstalleerd. U071

 • Sommige inkttanks zijn niet op de juiste positie geïnstalleerd. (Het lampje op de inkttank knippert.)
 • Er zijn meerdere inkttanks met dezelfde kleur geïnstalleerd. (Het lampje op de inkttank knippert.)

Controleer of de inkttanks in de juiste posities zijn geïnstalleerd.
-> [ Vervangingsprocedure ]

Het resterende niveau van de volgende inkt kan niet correct worden vastgesteld. Vervang de inkttank. U130

Het resterende inktniveau van de volgende inkt kan niet juist worden vastgesteld. (Het lampje op de inkttank knippert.)
Vervang de inkttank en sluit de scannereenheid (klep).
Afdrukken met een inkttank die leeg is geweest, kan het apparaat beschadigen.
Als u wilt doorgaan met afdrukken terwijl de inkt op is, moet u de functie voor het vaststellen van het resterende inktniveau uitschakelen. Houd de knop [Stop] (Stoppen) minstens 5 seconden ingedrukt.
Hierdoor wordt het uitschakelen van de functie voor het detecteren van het resterende inktniveau in het geheugen opgeslagen. Canon is niet aansprakelijk voor een slechte werking van of schade aan de printer veroorzaakt door opnieuw gevulde inkttanks.
-> [ Vervangingsprocedure ]


NOTE
 • Als de functie voor het detecteren van de resterende hoeveelheid inkt is uitgeschakeld, wordt op het LCD-scherm de grijze inkttank weergegeven als het huidige inktniveau wordt gecontroleerd.

-> [ De inktstatus controleren ]

De volgende inkttank wordt niet herkend. U043 U140 U150

 • De inkttank is niet geïnstalleerd. Installeer de inkttank.

-> [ Vervangingsprocedure ]
 • De inkttank is mogelijk niet compatibel met dit apparaat. (Het lampje op de inkttank is uit.)

Installeer de juiste inkttank.
-> [ Vervangingsprocedure ]
 • Er heeft zich een fout voorgedaan met een inkttank. (Het lampje op de inkttank is uit.)

Vervang de inkttank.
-> [ Vervangingsprocedure ]

De volgende inkt is op. Vervang de inkttank. U163

De inkt is op. (Het lampje op de inkttank knippert.)
Vervang de inkttank en sluit de scannereenheid (klep).
Wanneer u in deze situatie afdrukt, kan de printer beschadigd raken.
Als u wilt doorgaan met afdrukken terwijl de inkt op is, moet u de functie voor het vaststellen van het resterende inktniveau uitschakelen. Houd de knop [Stop] (Stoppen) minstens 5 seconden ingedrukt.
Hierdoor wordt het uitschakelen van de functie voor het detecteren van het resterende inktniveau in het geheugen opgeslagen. Canon is niet aansprakelijk voor een slechte werking of problemen veroorzaakt door het voortzetten van het afdrukken met een lege inkttank.
-> [ Vervangingsprocedure ]


NOTE
 • Als de functie voor het detecteren van de resterende hoeveelheid inkt is uitgeschakeld, wordt op het LCD-scherm de grijze inkttank weergegeven als het huidige inktniveau wordt gecontroleerd.

-> [ De inktstatus controleren ]

De geheugenkaart bevat geen foto's.

 • De geheugenkaart bevat geen afbeeldingsgegevens die kunnen worden gelezen door dit apparaat.
 • Mogelijk herkent het apparaat het bestand niet als de bestandsnaam of het pad naar de map bepaalde tekens bevat. Gebruik alleen alfanumerieke tekens.
 • Fotogegevens die zijn bewerkt of verwerkt op een computer, moeten worden afgedrukt vanaf de computer.

Contact opnemen met het ondersteuningscentrum of servicecentrum voor het vervangen van het absorptiekussen. Druk op OK om door te gaan met afdrukken.

Het absorptiekussen voor inkt is bijna vol.
Het apparaat heeft een ingebouwd absorptiekussen voor de inkt die wordt verbruikt tijdens het reinigen van de printkop.
Druk op de knop OK om de fout te annuleren, zodat u kunt doorgaan met afdrukken. Neem contact op met de servicedesk van Canon voordat het absorptiekussen helemaal vol is. (U zult een bepaald onderdeel van het apparaat moeten vervangen.)

Het absorptiekussen voor inkt is vol. Reparatie noodzakelijk.

Het absorptiekussen voor inkt is vol.
Het apparaat heeft een ingebouwd absorptiekussen voor de inkt die wordt verbruikt tijdens het reinigen van de printkop.
Neem contact op met de servicedesk van Canon wanneer het absorptiekussen helemaal vol is. (U zult een bepaald onderdeel van het apparaat moeten vervangen.)

Er is een time-outfout opgetreden.

 • Er zijn enkele fouten opgetreden tijdens het kopiëren en er is een bepaalde tijd verstreken.
 • Druk op OK om de fout te annuleren en probeer opnieuw te kopiëren.

Het apparaat is mogelijk incompatibel. Verwijder het apparaat en raadpleeg de handleiding van het aangesloten apparaat.

 • Controleer het apparaat dat is aangesloten op de poort voor Direct afdrukken. Het direct afdrukken van foto's is mogelijk met een PictBridge-compatibel apparaat of de optionele Bluetooth-eenheid BU-30.
 • Er treedt een time-out in de communicatie op als het afdrukken of het verzenden van gegevens te lang duurt. Het afdrukken kan hierdoor worden afgebroken. Als dat het geval is, koppelt u de USB-kabel los en sluit u deze weer aan. Wanneer u afdrukt vanaf een met PictBridge-compatibel apparaat, moet u, afhankelijk van het merk en het type van het apparaat, mogelijk een afdrukmodus selecteren die compatibel is met PictBridge voordat u het apparaat aansluit op dit afdrukapparaat. U moet het apparaat mogelijk ook handmatig inschakelen of de afspeelmodus selecteren nadat u het apparaat hebt aangesloten. Voer de vereiste bewerkingen uit volgens de handleiding bij het apparaat voordat u het apparaat aansluit. Indien de fout zich blijft voordoen, controleert u of u een andere foto kunt afdrukken.

Een niet-ondersteunde USB-hub is aangesloten. Verwijder de hub.

Als een PictBridge-compatibel apparaat is aangesloten via een USB-hub, verwijdert u de hub en sluit u het apparaat rechtstreeks aan.

B200 Er is een printerfout opgetreden. Zie handleiding.

Zet het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de helpdesk van Canon.

**** Er is een printerfout opgetreden. Zet het apparaat uit en zet het vervolgens weer aan. Raadpleeg de handleiding als de fout blijft optreden.

"****" wordt weergegeven in het alfanumerieke teken en is afhankelijk van de opgetreden fout.

 • 6000 wordt weergegeven:


Als het bericht '6000 Er is een printerfout opgetreden. Schakel de printer uit en in. Blijft de fout zich voordoen, raadpleeg dan de handleiding.' wordt weergegeven, wordt de papierinvoerlade mogelijk door iets geblokkeerd, waardoor deze niet kan worden geopend.
Als de printer is omringd door documenten of als u grote documenten zoals boeken kopieert, moet u erop letten dat u de ruimte voor de lade leegmaakt voordat u gaat afdrukken/kopiëren. Als het bovenstaande foutbericht wordt weergegeven en als er zich iets voor de lade bevindt, verwijdert u dit. Zet vervolgens de printer UIT en weer AAN, waarna de printer gereed is om af te drukken.
Als het probleem zich nog steeds voordoet, neemt u contact op met de reparatiedienst.
  
- De papierinvoerlade wordt mogelijk door iets geblokkeerd, waardoor deze niet kan worden geopend.
Als u afdrukt terwijl de lade niet kan worden geopend, wordt de fout 6000 weergegeven.
Verwijder in dat geval eventuele voorwerpen die verhinderen dat de lade wordt geopend en zet de printer UIT. Zet de printer daarna weer AAN en druk opnieuw af.
[ De lade kan niet worden geopend doordat deze wordt geblokkeerd. ]

  
- Wanneer u grote documenten kopieert
Als u afdrukt terwijl de lade is afgedekt, wordt de fout 6000 weergegeven.
Verwijder in dat geval eventuele voorwerpen die de lade afdekken en zet de printer UIT.
Zet de printer daarna weer AAN en druk opnieuw af.
Opmerking: Wanneer u grote documenten afdrukt, houdt u ze met uw hand(en) vast tijdens het afdrukken.
[ De lade kan niet worden geopend omdat deze is afgedekt. ]

  
 • 5100/5110/C000 wordt weergegeven:


Is de printkophouder geblokkeerd?
Annuleer het afdrukken en schakel het apparaat uit. Verwijder vervolgens de papierstoring of het object dat de printkophouder blokkeert.

ATTENTION
 • Raak de interne onderdelen van het apparaat niet aan. Als u deze toch aanraakt, drukt de printer mogelijk niet goed meer af.

Zet het apparaat weer aan.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met het ondersteuningscentrum.

 • In andere gevallen:

Zet het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Steek de stekker van het apparaat weer in het stopcontact en zet het apparaat weer aan.
Als het probleem hiermee niet is verholpen, neemt u contact op met de helpdesk van Canon.

Scanner werkt niet goed.

Zet het apparaat uit en trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact.
Steek na een ogenblik de stekker van het apparaat weer in het stopcontact en zet het apparaat aan. Als het probleem zich blijft voordoen, neemt u contact op met de helpdesk van Canon.

De kaart kan nu worden beschreven van computer. Stel in op [Niet beschrijfb. van pc]

De kaartsleuf is ingesteld op Beschrijfbaar van pc (Writable from PC).
U kunt niet afdrukken vanaf de geheugenkaart of de gescande gegevens opslaan op de geheugenkaart als de kaartsleuf is ingesteld Beschrijfb. van USB pc (Writable from USB PC)of Beschrijfb. van LAN pc (Writable from LAN PC). Nadat u hebt geschreven op de geheugenkaart, stelt u Niet beschr. van pc (Not writable from PC) opnieuw in.

Klik hier om alle desbetreffende modellen te zienKlik hier om de lijst met modellen waarop dit van toepassing is te sluiten

Hebt u in dit artikel het antwoord op uw vraag gevonden?