Hartelijk dank

Canon werkt voortdurend aan verbetering van haar service. Uw stem is bijzonder waardevol in dit proces. We zouden het waarderen als u mee wilt doen aan ons online onderzoek en ons iets wilt vertellen over uw ervaring met de Canon Support site. Dit onderzoek duurt ongeveer 3~4 minuten.Ja, ik wil meedoen Topic

Nee, bedankt Topic

Niet meer weergeven

PIXMA MP280

Zoek veelgestelde vragen

Afdrukken  Deze informatie afdrukken

PIXMA MP280

PIXMA MP280

ID veelgestelde vraag: 8200797900
Laatst gewijzigd: 25-nov-10


FAQ: Onnodige MP Drivers verwijderen

Nuttige informatie:

Oplossing:


Windows

De MP Drivers die u niet meer nodig hebt, kunt u verwijderen.
Sluit alle actieve toepassingen voordat u MP Drivers gaat verwijderen.
De procedure voor het verwijderen van MP Drivers is als volgt:

- Als er een verwijderprogramma is

1.Start het verwijderprogramma

  • Als u Windows 7 of Windows Vista gebruikt: selecteer het menu Start -> Alle programma's (All Programs) -> 'Naam van uw apparaatmodel' ("Your model name") -> Verwijderprogramma voor MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).
  • Als u Windows XP gebruikt: selecteer Start -> Alle programma's (All Programs) -> 'Naam van uw apparaatmodel' ("Your model name") -> Verwijderprogramma voor MP Drivers (MP Drivers Uninstaller).

Het dialoogvenster Verwijderprogramma voor MP Drivers (MP Drivers Uninstaller) wordt weergegeven.

IMPORTANT
In Windows 7 of Windows Vista wordt wellicht een bevestigings-/waarschuwingsvenster weergegeven bij het starten, installeren of verwijderen van software.
Dit dialoogvenster verschijnt wanneer beheerdersrechten zijn vereist voor het uitvoeren van een taak.
Als u bent aangemeld bij een beheerdersaccount, klikt u op Ja (Yes) (of Doorgaan (Continue) of Toestaan (Allow)) om door te gaan.
Voor sommige toepassingen is een beheerdersaccount vereist om door te gaan. Als u bent aangemeld bij een standaardaccount, schakelt u over naar een beheerdersaccount en start u de bewerking opnieuw.

2.Voer het verwijderprogramma uit
Klik op Uitvoeren (Execute). Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.
Klik op Voltooien (Complete) wanneer alle bestanden zijn verwijderd.
De MP Drivers zijn verwijderd.


IMPORTANT
Wanneer u de MP Drivers verwijdert, worden het printerstuurprogramma en het scannerstuurprogramma (ScanGear) verwijderd.

- Als er geen verwijderprogramma is

Volg de onderstaande stappen als er geen verwijderprogramma in het menu Start van Windows 7 of Windows Vista aanwezig is:

1.Selecteer de printer die u wilt verwijderen

  • Als u Windows 7 gebruikt, selecteert u Start -> Apparaten en printers (Devices and Printers).

Klik op het model dat u wilt verwijderen en druk op de Alt-toets op het toetsenbord. Klik in het menu Bestand (File) op Apparaat verwijderen (Remove device).
  • Als u Windows Vista gebruikt, selecteert u Start -> Configuratiescherm (Control Panel) -> Hardware en geluiden (Hardware and Sound) -> Printers.

Klik op het model dat u wilt verwijderen en druk op de Alt-toets op het toetsenbord. Klik in het menu Bestand (File) op Verwijderen (Delete).

2.Verwijder de printer

  • Als u Windows 7 gebruikt, klikt u op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht. Als vervolgens het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt weergegeven, klikt u op Ja (Yes).

Het pictogram wordt verwijderd.
  • Als u Windows Vista gebruikt, klikt u in het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) op Doorgaan (Continue). Klik vervolgens op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.

Het pictogram wordt verwijderd.

3.Selecteer het printerstuurprogramma dat u wilt verwijderen

  • Als u Windows 7 gebruikt, klikt u op het gewenste pictogram in Printers en faxapparaten (Printers and Faxes).

Klik op Eigenschappen van afdrukserver (Print server properties) op de werkbalk en klik vervolgens op de tab Stuurprogramma’s (Drivers). Klik op de knop Stuurprogramma-instellingen wijzigen (Change Driver Settings) als deze wordt weergegeven.
Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt weergegeven, klikt u op Ja (Yes).
Klik in de lijst Geïnstalleerde printerstuurprogramma's (Installed printer drivers) op de printer die u wilt verwijderen.
  • Als u Windows Vista gebruikt, drukt u op de Alt-toets. Selecteer in het menu Bestand (File) de optie Als administrator uitvoeren (Run as administrator) en klik op Eigenschappen van server... (Server Properties...).

Als het dialoogvenster Gebruikersaccountbeheer (User Account Control) wordt weergegeven, klikt u op Doorgaan (Continue).
Klik op de tab Stuurprogramma's (Drivers). Klik in de lijst Geïnstalleerde printerstuurprogramma's (Installed printer drivers) op de printer die u wilt verwijderen.

4.Verwijder het printerstuurpogramma
Als u op Verwijderen... (Remove...) klikt, wordt het dialoogvenster Stuurprogramma en pakket verwijderen (Remove Driver And Package) weergegeven.
Selecteer Stuurprogramma en pakket verwijderen. (Remove driver and driver package.) en klik op OK.
Klik op Ja (Yes) in het bevestigingsbericht.
Nadat de gegevens zijn verzameld, klikt u in het dialoogvenster Stuurprogrammapakket verwijderen (Remove Driver Package) op Verwijderen (Delete).

5.Klik op OK
Het verwijderen van het printerstuurprogramma is voltooid.


IMPORTANT
U kunt het printerstuurprogramma mogelijk niet verwijderen uit de lijst Geïnstalleerde printerstuurprogramma's (Installed printer drivers).
In dit geval moet u de computer opnieuw opstarten en het nogmaals proberen.

Macintosh

Een Canon IJ-printer die u niet meer nodig hebt, kunt u uit de printerlijst verwijderen.
Voordat u de Canon IJ-printer verwijdert, moet u de kabel waarmee de printer op de computer is aangesloten loskoppelen.

De procedure voor het verwijderen van de overbodige Canon IJ-printer uit de printerlijst is als volgt:

U kunt de Canon IJ-printer niet verwijderen, tenzij u bent aangemeld als een gebruiker met beheerdersrechten. Raadpleeg de gebruikershandleidingen van de Macintosh voor meer informatie over beheerdersrechten.

  • Als u Mac OS X v.10.6.x of Mac OS X v.10.5.x gebruikt:

1. Open Systeemvoorkeuren (System Preferences) en selecteer Afdrukken en faxen (Print & Fax)
2. Verwijder de Canon IJ-printers uit de printerlijst
Selecteer de Canon IJ-printer die u wilt verwijderen in de printerlijst en klik op -.
3. Start de computer opnieuw op
Start de computer opnieuw op.

  • Als u Mac OS X v.10.4.11 gebruikt:

1. Open de Printer Setup Utility
2. Verwijder de Canon IJ-printers uit de printerlijst
IJ-printer die u wilt verwijderen in de printerlijst en klik op Verwijder (Delete).
3. Start de computer opnieuw op
Start de computer opnieuw op.


NOTE
Zelfs nadat een Canon IJ-printer uit de printerlijst is verwijderd, kunt u deze opnieuw automatish registeren door het apparaat aan te sluiten op uw computer.

Klik hier om alle desbetreffende modellen te zienKlik hier om de lijst met modellen waarop dit van toepassing is te sluiten

Hebt u in dit artikel het antwoord op uw vraag gevonden?